Donera barnen karlek, mera karlek sam fortfarande mera karlek

“ odla kommer folkvettet av sig sjalv.” Allihopa vet Astrid Lindgrens odla sjalvklara samt tankevackande ord. Att avkrava lararprofessionen ta en titt pГҐ webbplatsen det ha mantra befinner sig emellertid inte grimas avsikt. Forut mej utspelar det ifall att manga magister liksom mi, tillsamman nagot djupare betydelse, kan anfora mig alskar centru arbetsplats. Auran mig bar med mej at varje arbetsdag befinner sig nago nodvandig variabe darfor att klaffa med mitt forordnande.

Via aren age jag skrivit ifall det mesta saso driver ja sasom larare, av undervisningsmetoder, didaktik och hjarnfunktioner mo mer subtila instrument sasom rostlage sam kroppssprak. Denna passag amna sjalv bliv mer intuitivt yrkesutovande, inspirerad fran expert Carol Ann Tomlinson. Fortsatt studera plugget risk eller chans – fjarilar i magen alternativ sakerhet?

Promenera det ens att atnjuta fullstandig samsyn?

Det marks synnerligen att det befinner si sommarlov, skolgarden befinner sig fullstandig innehallslos sam skolans skolsa befinner si fullkomligt folktom. Det finns marklig larare innestaend och skad i nagon fraktion skolan rader nago febril forehavande. Ino fyra skolsa arbetar larare samt elever sammanlagt i arets somlat dom elever sasom riskerar att atnjuta vitsord F inom slutet fran klas 9. Eleverna age mirake varterminen fatt anbud om 50 timmars sommarskola mirakel do ett par etta veckorna pa sommarlovet. Lite mer a 50 elever inneha tackat jada mo att deltaga mirakel alltsammans eller delar itu sommarskolan. Skarp ligger villig svenska sprake, engelska och matte, skada det finns ocksa marklig elever som behover tillagga ino andra amnen. Det age stundom varit nago ganska karv debatt forsavitt sommarskolans befinna alternativt ick finnas. Andock sjalv anser vi behover nyansera denna debatt och synliggor vilka fordelar sasom sommarskolan forut med sig. Fortsatt studera Sommarskolan – nagon potential.

I enlighet med olika plug finns det atskilliga framgangsfaktorer sta turlig skolutveckling dar samsyn befinner si nagon fran dom. Att skapa samsyn ino befinner sig ingen quick fix inte me kraver langsiktighet, helhetsperspektiv samt skarpa villig skolans invarte sysselsattning. Skad underben ar samsyn samt hurdan skapar hane samsyn?

Sa var aret med grima nya fyra fardig. En larorikt ar inneha natt sin avsluta och forhoppningsvis har vi all blivit en aning visar.

Prioriteten sta mig har blivit att alstra rutiner, metodkannedom och relationer

Att uppfora nagon kategori sam ett klassrumsklimat befinner si sta undertecknad grundligt darfor at kunna dana larandesituationer darbort eleverna kanner sakerhet i att utmanas sam utvecklas. Det sjalv lart mig via mina ar saso magister ar, att nedanfor det etta aret med nagon ny klass vasna det centrala innehallet sam allihopa vara formagor fara inom passagerarsatet.

Mo nago inledningsvis, for eleverna dykt opp skapar mi ett egen malbild run dessa tre punkter. Underben vill sjalv hava samt baksida av underben befinner si syftet med varje fraktion grima malbild. Mig forsoker betrakta mot att saken da av punkterna saso valjs framst upplevs sasom genomforbar vi att planter malet/ribban mattlig ljudli. Betydelsefullt att begripa att en ribba befinner sig lattare att langsam lyfta an att dal, enar det kan bilda nago negativ upplevelse och en kansla bruten forlust for de saso lektor samt for eleverna. Borja eftersom begransat och valj e innehall mo punkterna sasom ni kanner befinner sig mojligt och resten far introduceras slut tidrymd, tiden detta tar befinner sig valinvesterad.

Nar det kommer mo rutiner sa valjer sjalv att ga av stapeln med de enklare som hurda vi promenera in ino e klassrum, hurdan vi staller oss bakanfo stolarna sam halsar gallande varandra for vi sitter ner. Mitt foresats arme befinner sig latt, att organiserat ga in ino e klassrum samt saga he, har jag markt skanke en flegmatisk start samt ar nago explicit separato emella avbrott sam lektion. Mi vet att markli ager oberoende inslapp dar eleverna gar in nar do kommer, tillats herre det att funk sa befinner sig det forstas likas ett vanemassig saso kan funk. Viktigast befinner si att ni som magister kan sta sta din vana och har ett klargjort syfte saso du kan beskriv pro eleverna.